API نمایندگان

به وسیله API نمایندگان شما می توانید به راحتی از سرور و اپلیکیشن خود اقدام به ثبت لایک٬ فالوور و یا کامنت کنید.

برای استفاده از این سیستم شما باید در سایت ثبت نام کنید و به قسمت API مراجعه کنید

توابع API

        
سفارش لایک برای اینستاگرام
سفارش ویو برای اینستاگرام
سفارش فالوور برای اینستاگرام
تابع بررسی اعتبار حساب
پیگیری سفارشات